Overschatten, inschatten en andere werkwoorden

Workshop voor begeleiders van LVB-cliënten met psychosociale problemen. In de begeleiding van LVB-cliënten stuiten begeleiders regelmatig op de vraag of zij op de juiste wijze met de cliënt omgaan. Op welk niveau leid je een gesprek met iemand die licht verstandelijk beperkt is en daardoor maatschappelijke en psychosociale problemen ervaart? Op welke wijze bied je de nodige ondersteuning als je geconfronteerd wordt met demotivatie en problemen als depressie, werkloosheid of verslavingsgedrag? Hoe bescherm je de cliënt voor de negatieve gevolgen van social media? Bij de inschatting daarvan wordt de begeleider regelmatig door zijn eigen zintuigen belemmerd of zelfs op een dwaalspoor gezet: de verstandelijke beperking is niet of nauwelijks aan de cliënt te zien of in spreektaal te merken. De cliënt kan daardoor overschat worden. Ook als de cliënt zichzelf overschat kan de begeleider belemmerd worden in het bepalen van de juiste begeleidingsaanpak. Onderschatting kan echter ook voorkomen. Dan wordt er onvoldoende rekening gehouden met de competenties van de cliënt. Structurele overschatting of onderschatting hebben beide een negatieve impact op het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de toekomstmogelijkheden van de cliënt. De cursist ontvangt bij deze training gratis een set motivatiekaarten.

Deze workshop is geaccrediteerd door SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd). 

Hieronder volgt informatie over het programma, de cursustijden, het tarief en de wijze van aanmelden.

Programma

 • Toepassen van een lage EE (Expressed Emotion)

 • Inbrengen van een concrete casus

 • Uitvoeren van motivatiebevorderende interventies

 • Kenmerken van de LVB-cliënt

 • Interpreteren van diagnostiek

 • Inschatten van het emotionele ontwikkelingsniveau

 • Afstemmen van communicatie op functioneringsniveau

 • Toepassen van visueel ondersteunend begeleidingsmateriaal

 • Toepassen van (conditionerende) leermethodes

 • Toepassen van Oplossingsgerichte interventies

Keuzemogelijkheden individuele inschrijving

 • 3 juli 2023 – Dishoek

 • 4 oktober 2023 – Zwolle

 • 26 oktober 2023 – Breda

 • 16 februari 2024 – Amersfoort

Tijd
09.30 uur – 16.00 uur

Tarief
€ 198,- p.p. Inclusief lunch en studiemateriaal / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat. Begeleiders met een SKJ-registratie krijgen afzonderlijk een certificaat met vermelding van het aantal toegekende punten: 5,75.

Op een creatieve en humoristische wijze sloten de begeleiders van team Bronstraat/Pergamijn op 5 en 6  juli 2021 het scholingstraject af waarmee zij in januari 2020 startten. Als trainer heb ik  bewondering voor de wijze waarop zij in deze coronatijd het leerproces actief hielden!

Incompany
De workshop kan ook incompany worden aangevraagd.

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Aanmelden