Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Concrete Coaching eigenaar is.

Copyright
Op de inhoud van deze website rust copyright © 2000-2020 Concrete Coaching. Alle rechten voorbehouden. Informatie op de website, zowel woord als beeld, mogen, behalve voor strikt persoonlijk gebruik, niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder uitdrukkelijke toestemming van Concrete Coaching. Het aanbrengen van veranderingen in de inhoud van de site is verboden. Op sommige van de gebruikte afbeeldingen rust copyright van de eigenaars.

Koppelingen naar websites die niet van Concrete Coaching zijn
De Concrete Coaching – websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Concrete Coaching heeft geen zeggenschap over die sites. Concrete Coaching is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik
Concrete Coaching zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Concrete Coaching behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Concrete Coaching de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Concrete Coaching – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.