Publicaties

Mieke Janssens heeft de volgende boeken geschreven:

Boek ‘Onlosmakelijke band’
In najaar 2020 verscheen de herziene uitgave van het boek ‘Onlosmakelijke band, de begeleiding van symbiotische ouder-cliëntrelaties’. Uitgeverij Instondo / ISBN 978 94631 71991 / Mieke Janssens. Deze uitgave krijgt u als u de cursus ‘Onlosmakelijk band’ volgt. De eerste uitgave van het boek verscheen in 2006 bij uitgeverij Nelissen. De herziene versie is aangevuld met nog meer begeleidingstips en oplossingsgerichte interventies.

Boek ‘Humor, een relativerende begeleidingsmethode’
Met humor kunnen hulpverleners veel bereiken in de begeleiding van verstandelijk gehandicapte cliënten met gedragsproblemen. Humor kan gedragsproblemen helpen voorkomen en vastgelopen begeleidingssituaties doorbreken. Hoe is humor toe te passen? Mieke Janssens reikt daarvoor in haar boek de humorvolle benaderingswijze aan. Bij de humorvolle benaderingswijze anticiperen hulpverleners op het functioneringsniveau en de interesse van cliënten. Door een juiste afstemming is humor bij uitstek een oplossingsgerichte methode in de omgang met verstandelijk beperkten. De grapjes en technieken zijn duidelijk en nodigen uit tot reactie. Het boek begint met definities van humor en theorieën over humor. Er is aandacht voor probleemgedrag en het effect van humor. Daarna zijn humorvolle interventies te lezen die hulpverleners in de praktijk kunnen gebruiken, zoals: overdrijven, zingen, fluisteren en absurde oplossingen aandragen.

Verkrijgbaar of te bestellen via de boekhandel. Boom uitgevers Amsterdam / 128 pagina’s / ISBN 90 244 16361 / € 23,95. U kunt het boek ook bestellen door een e-mail te sturen naar info@bua.nl

Elke organisatie ontvangt bij de incompanytraining Humor… een oplossingsgerichte begeleidingsmethode’ twee boeken.

Vanaf februari 2017 schrijft Mieke Janssens in maandblad KLIK de rubriek ‘Teamdynamiek’ waarin een fictief team zelforganiserend is geworden en over diverse onderwerpen vergadert. Abonnees van KLIK kunnen de afleveringen online lezen.

September 2023 – Offline
April 2023 – Oplossingen voor tijdgebrek
November 2022 – Weerstand tegen methodes
April 2022 – Eerste hulp bij pesten onder begeleiders
Februari 2022 – Pestgedrag onder begeleiders?
September 2021 – Verwanten in de woongroep KLIK 6
Mei 2021 – Normen en waarden
November 2020 – Begeleiden bij symbiose: een twee-eenheid
Mei 2020 –  Wie is verantwoordelijk?
Maart 2020 – Nieuwe collega’s zoeken
December 2019 – Personeelsproblemen
Oktober 2019 – Oude en nieuw garde begeleiders
Augustus 2019 – Oude en nieuwe garde
Mei 2019 – Gaten in het team vullen
Februari 2019 – Over het gemis van een leidinggevende bij zelforganisatie
December 2018 – Scholing verzuimen
Augustus 2018 – Collega’s aanspreken
Mei 2018 – Teveel praten over privézaken
Maart 2018 – Relaties op de werkvloer
Januari 2018 – Roddels en problemen bespreken in het team
December 2017 – Kabouter Wichtel: geheime positieve acties voor je collega’s
Oktober 2017 – Teveel verantwoordelijkheid
April 2017 – Roosters en vakanties: last van andermans vrije dagen
Februari 2017 – Je gezonde verstand gebruiken
Juni 2016 – Apen in de wandelgangen

Vanaf voorjaar 2011 werd in de rubriek ‘Leidinggeven’ een enneagram-persoonlijkheidstype uit bovenstaande team aan de orde gesteld.

Juni 2011 – Sophie, de perfectionist
September 2011 – Eef, de helper
November 2011 – Carolien, de presteerder
Januari 2012 – Femke, de analyticus
April 2012 – Arnold, de teamspeler
Juni 2012 – Mavis, de expressionist
September 2012 – Frank de flierefluiter
November 2012 – Praatjes in de wandelgang

Tussen 2009 en 2011 schreef Mieke Janssens de rubriek ‘Leidinggeven’.
Leidinggeven 03/2009 – Over teamculturen
Leidinggeven 05/2009 – Over weerstand
Leidinggeven 07/2009 – Over managementstijlen
Leidinggeven 10/2009 – Over timemanagement
Leidinggeven 12/2009 – Over sollicitatieprocedures
Leidinggeven 01/2010 – Over functioneringsgesprekken
Leidinggeven 03/2010 – Over agressie-incidenten
Leidinggeven 09/2010 – Over teamrollen
Leidinggeven 11/2010 – De teamcoördinator
Leidinggeven 01/2011 – Saamhorigheid

In de rubriek ‘Geld’ schreef Mieke Janssens in juni 2010 het artikel ‘Creatief samenwerken bij krapte’

De volgende artikelen over het werk van Mieke Janssens zijn in de loop der tijd in KLIK geplaatst.

Hij hoort hier niet thuis (juni 2021)
Afgesproken of besproken? (november 2019)
Echt luisteren – LVB communicatie (juni 2018)
Problematisch verzamelen – Een opgeruimd leven (december 2015)
Sociale netwerken – Krachten bundelen voor betere zorg (maart 2015)
LVB training – Communicatie met LVB-ers:
– Hoe concreter hoe beter. (januari 2015)
– Ik deed gewoon de deur niet open (januari 2015)
Onlosmakelijke band – We blijven altijd voor Aad zorgen (september 2013)
Hypochondrie – Doodsbang voor enge ziektes (oktober 2012)
Borderline – Benoem duidelijke emoties (april 2010)
Verslaving – Terugval hoort bij afkicken (juni 2009)
Maatjesproject, weinig vrije tijd, veel voldoening (mei 2007)
Borderline – Nooit denken: ze vindt me leuk (juni 2006)
Humor, een relativerende begeleidingsmethode (juli 2002)

In 2017 verscheen de Klik-kennispocket ‘Licht verstandelijke beperking’ waarin o.a. het artikel ‘Hoe concreter hoe beter’ is geplaatst . Eind 2015 verscheen de Klik-kennispocket ‘Verstandelijke beperking & Psychiatrie’ waarin diverse van bovenstaande artikelen van opgenomen zijn.

Van juli 2002 tot en met december 2003 verscheen in het maandblad KLIK (maandblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg) de tweemaandelijkse column Kwinkslag geschreven door Mieke Janssens. Deze columns zijn gebaseerd op de workshop en het gelijknamige boek Humor, een relativerende begeleidingsmethode.

Hieronder kunt u de columns van Mieke Janssens downloaden.

Kwinkslag 5/2003
Kwinkslag 6/2003
Kwinkslag 10/2003
Kwinkslag 12/2003