Over Mieke Janssens

Vanaf het begin van haar HBO – studietijd werkte Mieke met licht en matig verstandelijk beperkte mensen. Toen al raakte ze betrokken bij cliënten met psychiatrische problematiek en verstoorde hechtingsrelaties. Naderhand gaf ze les aan verstandelijk beperkten en stelde zij voor hen specifieke lesprogramma’s op. De meeste werkervaring deed ze op in haar functies in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Vrouwenopvang. In de Verstandelijk Gehandicaptenzorg ontwikkelde Mieke specifieke begeleidingsprojecten voor cliënten die in hun woonsituatie waren vastgelopen en startte ze met het ontwikkelen van trainingen voor begeleiders. In de Vrouwenopvang kwam ze in aanraking met licht verstandelijk beperkte vrouwen die in de Blijf van mijn Lijf-huizen verbleven, al dan niet met kinderen.

Vanuit haar trainingsbureau ontwikkelde Mieke voor hulpverleners van beide organisaties de LVB-training “Overschatten, inschatten en andere werkwoorden” en de workshop  “Borderline & Verstandelijk beperkt”. Deze en de overige cursussen uit het cursusaanbod van trainingsbureau Concrete Coaching zijn vooral bestemd voor begeleiders in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Het doel is dat de cursisten de verworven kennis en professionaliteit direct toepassen in de praktijk.

In vakbladen wordt regelmatig gepubliceerd over de inhoud en resultaten van de cursussen. Mieke is auteur van de boeken “Humor, een relativerende begeleidingsmethode” en “Onlosmakelijke band”.

Tevens schrijft zij columns en artikelen voor maandblad KLIK. Samen met trainingsacteur Rob Marinus verzorgt Mieke jaarlijks de landelijke KLIK-studiedag “Omgaan met stemmingswisselingen”. Als de coronamaatregelen dit toelaten vindt de eerstvolgende studiedag plaats op 4 juni 2021 in Utrecht. Hieronder leest u een recensie van een cursist van deze studiedag:

Op 4 oktober hebben mijn collega Liset en ik de studiedag Stemmingswisselingen bij jou gevolgd. Wat een ontzettend leerzame dag was dat voor ons beiden! In ons team hebben we inmiddels een uitgebreide terugkoppeling gegeven van de door jou aangeboden lesstof. Door de praktische handvatten hebben ook onze collega’s hernieuwde inzichten gekregen t.a.v. de begeleiding van onze cliënten. Dit is zo’n opsteker! Voor een cliënt hebben we inmiddels, mede door de cursus bij jou, al een plan van aanpak gemaakt gericht op de depressieve klachten.                                                                                      

Mirjam Polderman/ SLzorg.

Cursusdagen
Cursusaanbod