Over Mieke Janssens

Jubileumcongres maandblad KLIK
1 oktober 2021

Vanaf het begin van haar HBO – studietijd werkte Mieke met licht en matig verstandelijk beperkte mensen. Toen al raakte ze betrokken bij cliënten met psychiatrische problematiek en verstoorde hechtingsrelaties. Naderhand gaf ze les aan verstandelijk beperkten en stelde zij voor hen specifieke lesprogramma’s op. De meeste werkervaring deed ze op in haar functies in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Vrouwenopvang. In de Verstandelijk Gehandicaptenzorg ontwikkelde Mieke specifieke begeleidingsprojecten voor cliënten die in hun woonsituatie waren vastgelopen en startte ze met het ontwikkelen van trainingen voor begeleiders. In de Vrouwenopvang kwam ze in aanraking met licht verstandelijk beperkte vrouwen die in de Blijf van mijn Lijf-huizen verbleven, al dan niet met kinderen.

Vanuit haar trainingsbureau ontwikkelde Mieke voor hulpverleners van beide organisaties de LVB-training “Overschatten, inschatten en andere werkwoorden” en de workshop  “Borderline & Verstandelijk beperkt”. Deze en de overige cursussen uit het cursusaanbod van trainingsbureau Concrete Coaching zijn vooral bestemd voor begeleiders in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Het doel is dat de cursisten de verworven kennis en professionaliteit direct toepassen in de praktijk.

In vakbladen wordt regelmatig gepubliceerd over de inhoud en resultaten van de cursussen. Mieke is auteur van de boeken “Humor, een relativerende begeleidingsmethode” en “Onlosmakelijke band”.

Tevens schrijft zij columns en artikelen voor maandblad KLIK. Samen met trainingsacteur Rob Marinus verzorgt Mieke jaarlijks de landelijke KLIK-studiedag “Omgaan met stemmingswisselingen”.


In 2021 gaf Mieke de cursus ‘Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt’ aan begeleiders van diverse locaties van Tragel, een organisatie in Zeeuws-Vlaanderen.

De evaluatiegegevens van 72 cursisten gaf de gemiddelde beoordeling op een schaal van 0-10:

  • Algemeen: 8.8

  • Docent: 9.1

  • Toepasbaarheid in de praktijk: 8.9

  • Vorm van de leeractiviteit: 8.9

  • Mate waarin de leeractiviteit aan de verwachtingen voldeed: 8.9

  • Faciliteit/verzorging van de leeractiviteit: 8.4

Cursusdagen
Cursusaanbod