De Klachtenprocedure

Trainingsbureau Concrete Coaching behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden  om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Registratie en afhandeling van de klacht

  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.
  • Alle klachten worden behandeld door mevrouw Mieke Janssens van Trainingsbureau Concrete Coaching.
  • Na ontvangst van de klacht deelt Trainingsbureau Concrete Coaching binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.
  • Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.
  • Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt Trainingsbureau Concrete Coaching een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.
  • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.
  • De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht.
  • In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt Trainingsbureau Concrete Coaching samen met de Bascule Groep (www.bascule.eu) te Veghel. De Bascule Groep treedt op als onafhankelijke derde. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor Trainingsbureau Concrete Coaching. De Bascule Groep is (tijdens kantooruren) te bereiken op telefoonnummer 0413-321755. Contactpersoon is de heer Delleman.
  • Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond.
  • De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van vijf jaar bewaard.

Klachtenformulier 
Heeft u een klacht over Trainingsbureau Concrete Coaching? Klik hier om het klachtenformulier te downloaden, vul dit formulier in en mail het aan miekejanssens@concretecoaching.eu
Als u de Algemene Voorwaarden wilt raadplegen, klik dan hier.