Teamcoaching

Organisaties kunnen teamcoaching naar eigen wens en mogelijkheden aanvragen. Variërend van één teamdag tot twee of meerdere teamdagen met een tussenpoos van ongeveer twee maanden waarin de teamleden praktijkopdrachten uitvoeren. Tijdens de afwisselende concrete en praktijkgerichte werkvormen reflecteert het team op de onderlinge communicatie en/of de samenwerking met het netwerk of andere externe contacten. Het kunnen (én durven) geven en ontvangen van feedback is van belang om de kwaliteit van de zorg te versterken. Het is mogelijk om feedbackoefeningen af te stemmen op relevante onderwerpen uit het kwaliteitshandboek van de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van de gedragscodes of het opvolgen van protocollen. Bij een coachingstraject van twee of meerdere dagen worden aan het eind van elke dag algemene en individuele opdrachten geformuleerd. Een week voor de volgende teamcoaching ontvangt trainer Mieke Janssens per e-mail van ieder teamlid een terugkoppeling daarvan. Hierop stelt ze het programma voor de volgende coachingsdag samen.

De opdrachtgever kan vragen om een enneagrammenanalyse van het team. Deze analyse geeft inzicht in de persoonlijkheidstypen binnen het team en de daarbij herkenbare eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen. Concrete werksituaties vormen het uitgangspunt voor reflectie en feedback. Positieve samenwerking wordt versterkt. Ook leren de teamleden waar eventuele irritaties, spanningen en conflicten vandaan komen. Door het begrip dat ontstaat, en de verbeterpunten die geformuleerd en uitgewerkt worden, leidt de teamcoaching tot een hernieuwde start in de samenwerking.

Recensie:
Mieke is een trainer die inhoudelijk deskundig is op het gebied van VG, sluit naadloos aan op de praktijk van alledag. Zij is een trainer die direct en duidelijk is, ziet scherp de teamprocessen en geeft op een positieve manier tips en feedback. Een training heeft bij haar een startopdracht en krijgt ook een vervolg in de praktijk. Mieke heeft oog voor het individu en sluit hier goed op aan. Zij is een prettige trainer om mee samen te werken, open en no nonsens.
Alida van der Brug, manager stichting Aveleijn. Februari 2021.

Informatie 
Telefonische informatie: 06 – 21215815
E-mail: miekejanssens@concretecoaching.eu