Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt

Hechtingsproblemen komen het meest voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische problematiek of een autistische stoornis. Iedereen kan onveilig gehecht zijn. In het dossier van de verstandelijk beperkte cliënt wordt vaak in het algemeen vermeld dat hechtingsproblematiek ten grondslag ligt aan het negatieve zelfbeeld, de sociale interactie met anderen en de wijze waarop hij met stress omgaat. Er zijn echter diverse hechtingsstijlen. De verschillende onveilige hechtingsstijlen hebben specifieke gedragskenmerken die om specifieke begeleiding vragen. Is er bij jouw cliënt sprake van angstig ambivalent gedrag, een vermijdende of een andere onveilige hechtingsstijl? Of misschien zelfs van een reactieve hechtingsstoornis die zich laat kenmerken door o.a. achterdocht, onvoldoende gewetensontwikkeling en bij spanning en stress vermijdend of (nog meer) spanning opzoekend gedrag. In de workshop “Onveilig gehecht & Verstandelijk beperkt” leert de begeleider diverse hechtingsstijlen herkennen en daarmee om te gaan in de dagelijkse praktijk. De cursist ontvangt bij deze training gratis een set motivatiekaarten.

Deze workshop is geaccrediteerd door SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) en het Registerplein.    

Hieronder volgt informatie over het programma, de cursustijden, het tarief en de wijze van aanmelden.

Programma

 • Algemene hechtingstheorie

 • Loyaliteitstheorie: de betekenis van familie

 • Oorzaken van onveilige hechting

 • Herkennen van diverse onveilige hechtingsstijlen

 • Gedragskenmerken bij een reactieve hechtingsstoornis

 • Specifieke begeleidingsvaardigden:
  afgestemd op de specifieke hechtingsstijlen

 • Toepassen van de methode ARGOS

Keuzemogelijkheden individuele inschrijving

 • 9 februari 2024 – Den Haag

 • 15 april 2024 – Breda

 • 13 mei 2024 – Apeldoorn

 • 1 juli 2024 – Dishoek

 • 11 november 2024 – Wierden

Tijd
09.30 – 16.00 uur

Tarief
€ 198,- / 0% BTW. Incl. hand-out en lunch.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat. Begeleiders met een SKJ-registratie en/of een registratie bij het Registerplein krijgen op het certificaat 6 punten toegekend.

Incompany
De cursus kan ook incompany worden aangevraagd

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Recensie:
Mieke, bedankt voor de leerzame dag. Ik kon gisteren en vandaag al een hoop in de praktijk toepassen.
Fabian Marsch, Begeleider Stationsstraat Holten.