Onlosmakelijke band, over symbiose ouder-cliënt

Boek ‘Onlosmakelijke band’
In najaar 2020 verscheen de heruitgave van het boek ‘Onlosmakelijke band, de begeleiding van symbiotische ouder-cliëntrelaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Mieke Janssens / uitgeverij Instondo / ISBN 9789024417384. Deze uitgave krijgt u als u de cursus ‘Onlosmakelijk band’ volgt. Het boek kan ook afzonderlijk van de workshop besteld worden via www.instondo.nl/boeken/onlosmakelijke-band

Elke begeleider krijgt weleens te maken met een cliënt die een extreme hechtingsrelatie met één of beide ouders heeft. Dit betreft over het algemeen de relatie met de moeder die zich kenmerkt door extreme loyaliteit, onderlinge identificatie en emotionele afhankelijkheid. Uithuisplaatsing van de verstandelijk beperkte zoon of dochter vormt een dilemma. Voor iedere ouder begrijpelijk, want hoe gaat de toekomst van het (volwassen) kind eruit zien? Bij een symbiotische hechtingsrelatie wordt de keuze vaak rationeel gemaakt, terwijl gevoelsmatig de angst om elkaar te verliezen sterker wordt. Deze angst uit zich in het gedrag van zowel de cliënt als de ouder en vormt een struikelblok voor de begeleider die zich inzet om het allebei naar de zin te maken en mogelijkheden ziet om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen. Als deze goedbedoelde begeleiding door de cliënt niet opgepakt en door de ouders niet gewaardeerd wordt blijkt de positieve inzet van de begeleider negatieve tijdsinvestering te zijn. Een andere aanpak is gewenst.

Doel van de workshop
De workshop ‘Onlosmakelijke band’ is gericht op de deskundigheidsbevordering van de begeleider. Deze leert om op een professionele wijze een verbinding met de betrokkenen aan te gaan om van daaruit inhoud te geven aan het proces van de geleidelijke loslating.

Programma en inhoud
Het programma van de cursus is gebaseerd op het gelijknamige boek. Er is voldoende aandacht voor individuele praktijkcasussen.

Deze workshop is geaccrediteerd door het Registerplein en SKJ.  

Hieronder volgt informatie over het programma, de cursustijden, het tarief en de wijze van aanmelden.

De onderwerpen zijn:

 • Oorzaken van een symbiotische relatie / hechtingstheorie

 • Kenmerken van de cliënt: o.a. faalangst en verminderde zelfredzaamheid

 • Kenmerken van de ouder: o.a. overbezorgd en sterk vasthouden aan eigen verwachtingen

 • De onlosmakelijke band: onderlinge loyaliteit en identificatie

 • Psychische en lichamelijke gevolgen

 • Methodisch teambeleid: plan van aanpak vanaf de eerste herkenning

 • Professionele begeleiding:
  – Herkennen van valkuilen
  – Anticiperen op het proces van de geleidelijke loslating
  – Motivatiebevordering bij ouders
  – Gesprekstechnieken

Keuzemogelijkheden individuele inschrijving

 • 26 september 2024 – Wierden

 • 18 november 2024 – Breda

Tijd
09.30 – 16.00 uur

Tarief 
€198,- Inclusief lunch en boek / 0% BTW.

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat. Begeleiders die bij het Registerplein staan ingeschreven krijgen afzonderlijk een certificaat met vermelding van het aantal toegekende punten: 5,5 punten. Deelnemers met een registratie van SKJ krijgen 7,5 punten toegekend, inclusief studietijd ter voorbereiding.

Incompany
De workshop kan ook incompany worden aangevraagd.

Overige informatie
De studiebelasting blijft beperkt tot de cursustijden/contacturen. Er is geen specifiek opleidingsniveau.

Recensie:
Nog bedankt voor de inspirerende en waardevolle dag!
Miranda Cossé / Krachtvaardig