Scholingstrajecten

Mieke Janssens  biedt op verzoek een aantal workshops uit het cursusaanbod (of een combinatie ervan) als scholingstraject aan teams. Van minimaal twee tot maximaal vijf dagen, met een tussenliggende periode van ongeveer zes weken. Desgewenst wordt het inhoudelijke programma afgewisseld met intervisie of coaching aan teamleden of managers.  Ook in deze trajecten is actuele casuïstiek het uitgangspunt waaraan kennis, praktijkopdrachten, interventies en werkmethodes gekoppeld worden. Diverse organisaties hebben de meerwaarde van deze scholing ervaren.

• De inhoud van de scholing wordt geïntegreerd in bestaande werkprocessen
• De cursisten verwerken de leerstof actief in praktijkopdrachten
• Ondersteuningsplannen worden aangepast
• Doelen worden bereikt of bijgesteld
• Cursisten reflecteren op eigen handelen
• Eenduidigheid binnen het teamproces

Voor informatie: 06 – 21215815 of e-mail miekejanssens@concretecoaching.eu

Recensie:
Mieke, ik wil je bedanken voor deze inhoudelijke zeer krachtige en interessante scholing. Het was een verademing om scholing te krijgen waarin de inhoud van ons werk en ik als professional centraal stond. Ook vond ik het erg prettig dat de cursus inhield dat we individueel op ons werk werden aangesproken. Bedankt voor de inspiratie, kennis en kunde die je mij gegeven hebt.
Hilde Tangelder, stichting Pergamijn.