Kwaliteitscode

Concrete Coaching staat als trainingsbureau geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps onderwijs (www.crkbo.nl) en voldoet o.a. aan de volgende kwaliteitscriteria die door het CRKBO gesteld zijn, namelijk:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel

  • Rechtszekerheidsbeginsel

  • Kenbaarheidsbeginsel

  • Redelijkheidsbeginsel

  • Betrouwbaarheidsbeginsel