Ambulancezorg

EFFECTIEF COMMUNICEREN IN DE AMBULANCEZORG

Ambulancezorg is communicatiewerk.
Ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs hebben bij uitstek een beroep waarin de communicatie een kwestie van ‘leven of dood’ kan zijn. Ook in situaties waarin geen sprake is van levensbedreiging, is effectieve communicatie van belang om kwalitatief goede en snelle hulpverlening aan de patiënt te bieden. Misverstanden, onduidelijke communicatie, onheuse bejegening, geen medewerking van de patiënt, ongewenst gedrag van omstanders: deze factoren kunnen een constructieve samenwerking tussen ambulancehulpverleners onderling, met de patiënt, diens familie of ketenpartners belemmeren of zelfs tot escalaties leiden. Van elke ambulancehulpverlener wordt verwacht dat hij in staat is om de-escalerend te handelen.

Praktijkgericht programma
In opdracht van Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond ontwikkelden trainers Mieke Janssens en Veerle van Damme de cursus “De-escalerend werken/ geweldloze communicatie” Het programma is gebaseerd op de CanMedssystematiek die in het Kwaliteitsregister van de V&VN gebruikt wordt om de verschillende competenties van zorgprofessionals te beschrijven.  De beoordelingscriteria bij profchecks aan de Academie voor Ambulancezorg zijn hiervan afgeleid, zoals o.a. de kernpunten ‘Effectieve communicatie’ en ‘Teamwork’. Inmiddels heeft ook het ambulancepersoneel van de regio Zuid-Holland-Zuid deze training gevolgd.

Bent u ook geïnteresseerd in deze of een aangepaste cursus?
Doordat de huidige cursusgroepen deze scholing als bijzonder leerzaam en positief ervaren, wordt ook aan andere organisaties in de Ambulancezorg de mogelijkheid geboden om deze training aan te vragen.
Voor overige beroepsgroepen kan de cursus aangepast worden. Maximaal aantal deelnemers per trainingsdag: 10 personen.

Informatie of referenties
Mieke Janssens/Trainingsbureau Concrete Coaching. Klik hier voor de contactgegevens.
Veerle van Damme/Trainingsbureau Concrete Coaching. Tel: 06-52441186
Mariska Kroes/Regionaal Opleidingscoördinator ZHZ. Tel: 06-13407821.