Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Bewindvoering | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod 2015
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Timemanagement voor begeleiders
Incompanytraining in twee dagdelen

Door bezuinigingen en de groei van kleinschalige woonvormen wordt er van (ambulante) begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg steeds meer zelfstandigheid verwacht. Organisatorische kwaliteiten zijn van belang om binnen de beschikbare tijd de kwaliteit van de zorg en het eigen werkplezier te behouden. De training timemanagement leidt tot bewustwording van de wijze waarop jij als begeleider met je werktijd omgaat. Van daaruit leer je de juiste vaardigheden toe te passen om te voorkomen dat de tijd jou door de hectiek van alledag overmeestert.

Programma 1e cursusdag

 • Principes van timemanagement
 • Voorwaarden en voordelen
 • Formuleren van persoonlijke tijdrovers
 • Planning en prioriteitenstelling
 • Werkschema en agendabeheer
 • Opstellen van een persoonlijk tijdbesparingsplan
 • Praktijkopdracht

Programma 2e cursusdag

 • Terugkoppeling praktijkopdracht
 • Schrijven en beantwoorden van e-mails
 • Ordenen van computerbestanden
 • Indeling werkruimte
 • Postverwerking
 • Toepassen van de methode mindmapping

Trainer
Mieke Janssens

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt tevens vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
T: 06-21215815
E: miekejanssens@concretecoaching.eu


About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us |©2015 Concrete Coaching