Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Expressed Emotion
WORKSHOP

Begeleidingsonmacht. Elke begeleider ervaart het weleens. Expressed Emotion is de wijze waarop er in het bijzijn van de cliënt uiting aan gegeven wordt. Bij een hoge EE toont de begeleider irritaties, ongeduld of angst. Dat heeft vooral op cliënten met een negatief zelfbeeld een averechtse uitwerking. Zij kunnen al moeilijk met hun eigen emoties omgaan, laat staan dat zij de emoties van de begeleider er ook nog eens bij kunnen hebben. Het probleemgedrag neemt dan eerder toe.
In deze training leert de begeleider de nodige vaardigheden om in een lage EE te blijven. Deze andere omgangsstrategie kenmerkt zich door neutraal-affectieve en relativerende reacties die de cliënt acceptatie en veiligheid bieden: voorwaarden om tot de gewenste gedragsverandering te komen.

Programma

  • Algemene theorie
  • Kenmerken hoge EE
  • Kenmerken lage EE
  • Inbreng praktijkcasus
  • Analyse persoonlijke triggers
  • Strategisch begeleiden
  • Vaardigheden lage EE
  • Oefeningen

Data individuele inschrijvingen
21 september 2018 Ė Vlissingen, strandhuisje Dishoek
5 april 2019 – Rotterdam
21 juni 2019 – Vlissingen, strandhuisje Dishoek

Tijd: van 09:45 uur tot 16:00 uur

Trainer
Mieke Janssens

Tarief
€ 198,- inclusief studiemateriaal / 0% BTW

Certificaat
Aan het eind van de workshop ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt tevens vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding
T: 06-21215815
E: miekejanssens@concretecoaching.eu
I:  Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden

Incompanytrainingen
De workshop kan ook incompany aangevraagd worden.
Telefonische informatie: 06-21215815.

Publicatie
Klik hier voor het artikel 'Succesvol begeleiden door positieve bejegening' dat in september 2012 in het maandblad AS verscheen.

 

 

 


About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching