Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Teamcoaching
Open cursusaanbod
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

LVB-cliënten

Bewindvoering & Communicatie bij licht verstandelijke beperkten met hechtingsproblematiek of (kenmerken) van een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Deze tweedaagse cursus voor bewindvoerders en inkomensbeheerders is geaccrediteerd door het PBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders).

Verstandelijk beperkt & Financieel beheer
Omdat rekenen een cognitieve vaardigheid is kunnen de meeste mensen met een verstandelijke beperking moeilijk of niet hun financiën beheren. Sommigen zijn daardoor geheel afhankelijk van hulpverleners. Anderen kunnen zich prima redden met een afgepast weekbudget of zakgeld. Financiële problemen komen vooral voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek of borderline. Door hun impulsiviteit en directe behoeftebevrediging (ik wil het ‘nu’ hebben!) in combinatie met de cognitieve beperking geven zij meer geld uit dan mogelijk is. In de ambulante begeleiding en woonvoorzieningen lopen hulpverleners regelmatig vast in de begeleiding. Omdat het oplossen van de financiële problemen de prioriteit heeft raken persoonlijke zorgvragen in het gedrang. Er ontstaat een vicieuze cirkel: persoonlijke problemen leiden tot financiële problemen en andersom. Bewindvoering is een maatregel die deze vicieuze cirkel doorbreekt. De financiën worden door professionals op afstand beheert en de begeleiders voeren hun begeleidende taken uit.

Bewindvoering bij cliënten met hechtingsproblematiek of (kenmerken van) borderline
Het geldt natuurlijk niet voor alle verstandelijk beperkte mensen met bovenstaande persoonlijkheidskenmerken, echter in verhouding tot andere cliënten krijgen bewindvoerders van deze doelgroep vaker te maken met afspraken die niet nagekomen worden en wispelturig, manipulerend of zelfs intimiderend gedrag.

Tweedaagse cursus voor bewindvoerders
In deze tweedaagse cursus (totaal 8 netto contacturen) leren bewindvoerders door middel van theorie, oefeningen en praktijkopdrachten de nodige vaardigheden m.b.t. het communiceren met (licht) verstandelijk beperkte mensen in het algemeen en specifiek in het omgaan met gedragsproblemen. Aan het eind van de 1e cursusdag ontvangt de cursist een hand-out met informatie uit de cursus.

Cursusprogramma

  • Inbreng actuele casuïstiek.
  • Herkennen van  het communicatieniveau van de cliënt.
  • Communiceren op functioneringsniveau. 
  • Kenmerken van hechtingsproblematiek en borderline.
  • Omgaan met demotivatie, manipulatie, verbale agressie en het uitspelen van personen tegen elkaar.

Cursusdata en tijden:
Najaar 2017
Maandag 16 oktober 2017 van 9.15 tot 16.15 uur
Maandag 13 november 2017 van 9.15 tot 16.15 uur

Tarief: € 396,- / 0 % BTW.

Cursuslocatie: Michelangelostraat 46, 3066 NM Rotterdam.

Certificaat
Aan het eind van de cursus ontvangt de cursist een certificaat. Daarop wordt tevens vermeld dat Concrete Coaching als erkend trainingsbureau aan de kwaliteitscode voor docenten voldoet en bij het CRKBO geregistreerd staat.

Aanmelding 
Klik hier als u zich via het aanmeldformulier wil inschrijven. 
Meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail aanvragen: miekejanssens@concretecoaching.eu

 

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2018 Concrete Coaching