Concrete Coaching

home | contact
Mieke Janssens | Publicaties | Opdrachtgevers | Trainingsvormen | Tarieven | Accommodatie | Adresgegevens
Verstandelijk Gehandicaptenzorg | Ambulancezorg | Bewindvoering | Vrouwenopvang | Aanmeldformulier
Individuele Coaching | Enneagrammen - Teamcoaching
Open cursusaanbod 2015
Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure | Evaluatieformulier | Kwaliteitscode

Coaching

Enneagrammen - Teamcoaching

ENNEAGRAMMEN - TEAMCOACHING is zowel geschikt voor teams met een positieve samenwerking als voor teams waarin verbetering van de samenwerking gewenst is. Met behulp van een analysemethode wordt inzichtelijk op welke wijze de negen persoonlijkheidstypen uit het stervormige enneagram zich in het team tot elkaar verhouden. Dit heeft invloed op posities, besluitvorming, motivatie, keuzes én communicatie. Als niet alle negen typen evenredig in een team aanwezig zijn, kan de samenwerking soms behoorlijk lastig zijn.

Programma
Tijdens de teamcoaching vormen de kenmerken, kwaliteiten én valkuilen van de enneagramtypen het uitgangspunt voor onderlinge feedback met als spelregel dat deze aan concrete werksituaties gekoppeld wordt. Een positieve samenwerking kan daardoor verstevigd of nog geëffectueerd worden. In andere situaties leert men waar eventuele irritaties, spanningen en conflicten vandaan komen. Door het begrip dat ontstaat en de verbeterpunten die geformuleerd worden leidt de training tot een hernieuwde start in de samenwerking.

Teamcoaching op maat
Organisaties kunnen de Enneagrammen - Teamcoaching naar eigen wens en mogelijkheden aanvragen. Variërend van één teamdag tot twee teamdagen met een tussenpoos van ongeveer twee maanden waarin de teamleden praktijkopdrachten uitvoeren. Trainer: Mieke Janssens.

Publicaties
In het maandblad KLIK verscheen in 2011/2012 colums waarin de negen enneagrammentypen in een fictief team beschreven werden.

Informatie
Telefonische informatie: 06 - 21215815
E-mail: miekejanssens@concretecoaching.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemd voor: diverse organisatieteams
Voor aanvraag of meer informatie: 06-21215815 of miekejanssens@concretecoaching.eu

 

 

 

 

About Us | Site Map | Disclaimer | Contact Us | ©2013 Concrete Coaching